SO.2110.1.2021

 

INFORMACJA

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Rolnictwa Podatków i Usług Urzędu Gminy Piątnica.

 

Wójt Gminy Piątnica informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani Iwona Przybysz, zam. Łomża.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Na podstawie przedstawionych przez kandydatki dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i stażu pracy oraz biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych w dniu 15 października b.r. rozmów kwalifikacyjnych z kandydatkami, obejmujących również ustny sprawdzian posiadanej wiedzy zawodowej, Komisja konkursowa wyłoniła trzy kandydatki, które otrzymały najwyższą liczbę punktów i przedstawiła kandydatury Wójtowi.
Biorąc pod uwagę fakt, że najwyżej ocenioną kandydatką jest Pani Iwona Przybysz, osoba ta została wybrana do zatrudnienia na wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Rolnictwa Podatków i Usług Urzędu Gminy Piątnica.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 październik 2021 07:38 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 20 październik 2021 07:39 Konrad Majkowski