KD.50.2.2022

 

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAKOWIE-BOGINIACH
Rakowo-Boginie 49, 18-421 Piątnica Poduchowna

 

 

 

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zatwierdzam konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach; Rakowo-Boginie 49, 18-421 Piątnica Poduchowna.


W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Pani Monika Składanek została wybrana na ww. stanowisko.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 08 czerwiec 2022 14:10 Konrad Majkowski