SO.2110.4.2022 

 

INFORMACJA

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej Urzędu Gminy Piątnica.

 

 

Wójt Gminy Piątnica informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na ww. stanowisko został wybrany

 

Pan Marcin Kijek zam. Kisielnica.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydat ukończył studia wyższe na Politechnice Białostockiej na kierunku budownictwo uzyskując tytuł magistra inżyniera, posiada wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budownictwa, a także spełnia pozostałe wymagania formalne przeprowadzonego naboru.

 

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 18 październik 2022 13:09 Konrad Majkowski