KD.111.2.2022

 

INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Specjalista do spraw kadr,
w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalista do spraw kadr, Dyrektor Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy informuje, że po ocenie spełnienia poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, ocenie złożonych dokumentów m. in. potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje oraz przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego, na ww. stanowisko wybrana została Pani Marta Kamińska zamieszkała
w Konarzycach.


Pani Marta Kamińska spełnia wymagania podstawowe oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę merytoryczną, odpowiednie umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku specjalisty do spraw kadr w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

 

 

 

Dyrektor CUS

Agnieszka Filipkowska

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 19 październik 2022 15:08 Konrad Majkowski