Piątnica Poduchowna, dnia 14 lutego 2023 r.

SO.2110.1.2023

 

INFORMACJA

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy

Wójt Gminy Piątnica informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na ww. stanowisko została wybrana 

 

Pani Monika Chaberek,  zamieszkała w Łomży.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

            Kandydatka spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe, ukończyła wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku pedagogiki resocjalizacyjnej, w Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży uzyskała dyplom specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej a ponadto, posiada ukończone kursy i szkolenia przydatne do pracy na stanowisku.

 

 

WÓJT

Artur Wierzbowski

           

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 luty 2023 13:03 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 luty 2023 13:05 Łukasz Mertin