KD.50.1.2023

 

INFORMACJA
o wyniku naboru na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach
ul. Wiśniowa 19, 18-421 Piątnica Poduchowna

 

 

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zatwierdzam konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach; ul. Wiśniowa 19, 18-421 Piątnica Poduchowna.


W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Pani Sylwia Pieńkowska została wybrana na ww. stanowisko.

 

 

WÓJT
Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 maj 2023 11:20 Konrad Majkowski