SO.2110.2.2023

 

INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Piątnicy

 

 

Wójt Gminy Piątnica informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani Szczytkowska Angelika, zamieszkała w Bronowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru


Kandydatka spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe, ukończyła wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku finanse i rachunkowość, posiada ukończone studia podyplomowe, kursy i szkolenia przydatne do pracy na stanowisku.

 

WÓJT

Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 lipiec 2023 15:15 Konrad Majkowski