SO.2110.3.2023

 

INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej Urzędu Gminy w Piątnicy

 

 

Wójt Gminy Piątnica informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Pokropowicz Paulina, zamieszkała Starych Kupiskach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatka spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe, ukończyła wyższe studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku gospodarka przestrzenna.

 

 

WÓJT
Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 28 lipiec 2023 13:01 Konrad Majkowski