Piątnica Poduchowna, dnia 24 kwietnia 2024 r.


SO.2110.1.2024

 

 

 

INFORMACJA


o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej Urzędu Gminy w Piątnicy

 

 

 

Wójt Gminy Piątnica informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani Sylwia Nawrocka, zamieszkała w Drogoszewie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru


Kandydatka spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe uzyskując największą liczbę punktów spośród kandydatów uczestniczących w naborze.

 

 

WÓJT
Artur Wierzbowski

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 24 kwiecień 2024 15:14 Konrad Majkowski