ZARZĄDZENIE NR 58.2020
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 30 września 2020 r.


uchylające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządzam, co następuje:


§ 1. Uchylam:

1) Zarządzenie Nr 54.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Piątnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 58.2020 pdf 111.66 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 październik 2020 14:40 Konrad Majkowski