W tym dziale dostępne są oświadczenia majątkowe, Radnych, Wójta i pracowników Urzędu oraz Kierowników jednostek organizacyjnych.

Podkategorie

Kategoria Oświadczenia majątkowe radnych podzielona jest na podkategorie.

W tej podkategorii publikowane są oświadczenie majątkowe radnych złożone na początku kadencji.

W tej podkategorii publikowane są oświadczenie majątkowe radnych za rok 2018.