O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Piątnica
informuje, że:


I. Zwołał XXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Piątnica na wniosek grupy Radnych Rady Gminy Piątnica na dzień 12 października 2020 r. (poniedziałek).
II. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 930.
III. Rada Gminy obradować będzie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, ul. Szkolna 25.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof Weber

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 06 październik 2020 13:38 Konrad Majkowski