OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych  Rady Gminy Piątnica

 

i n f o r m u j e,  ż e:

  1. Zwołał posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica na dzień 14 grudnia 2018 r. (piątek) godz. 1300 .                                                                                                                                                                                                   
  2. Posiedzenie odbędzie się w sali nr 16 Urzędu Gminy Piątnica, przy ul. Stawiskowskiej 53.

Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie na sesję projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:

1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej  opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji w wysokości o wysokości opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

3) podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego  programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

4) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023:

5) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;

6) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2019-2031;

7) uchwalenia budżetu Gminy  Piątnica na 2019 rok - przygotowanie opinii o projekcie uchwały, po zapoznaniu się z opiniami stałych Komisji Rady.

  1. Wolne wnioski.

                                                           .                                   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI   

                                                                                                                  Piotr Zduńczyk

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
OBWIESZCZENIE na dzień 14.12.2018 r. pdf 268.06 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 12 grudzień 2018 09:46 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 09:46 Konrad Majkowski