Projekty uchwał w załącznikach.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piątnica wotum zaufania pdf 197.89 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych pdf 755.07 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania .... pdf 1.03 MB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piątnicam absolutorioum .... pdf 210.19 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat .... pdf 219.79 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę .... pdf 208.46 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego .... pdf 199.18 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piątnica w roku szkolnym 2020.2021 pdf 203.21 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy pdf 721.60 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 pdf 3.26 MB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica pdf 10.11 MB Łukasz Mertin
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy oraz utworzenia Centrum Usług Samorząd 0 bytes Łukasz Mertin
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy oraz utworzenia Centrum Usług Samorząd pdf 215.38 KB Łukasz Mertin
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 lipiec 2020 11:01 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24 lipiec 2020 11:33 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
piątek, 24 lipiec 2020 11:34 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 18 sierpień 2020 12:09 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 sierpień 2020 08:13 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 sierpień 2020 08:14 Łukasz Mertin