Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. pdf 485.53 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pdf 301.99 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki. pdf 546.76 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031. pdf 3.66 MB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf pdf 199.21 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2021 rok pdf 1.10 MB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu pdf 179.53 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pdf 218.54 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli. pdf 197.06 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego. pdf 191.57 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2021 rok pdf 246.15 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2021 rok pdf 479.05 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały zmianiająca uchwalę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa dróg gminnych pdf 183.34 KB Łukasz Mertin
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 styczeń 2021 14:43 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 styczeń 2021 10:05 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 luty 2021 11:12 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08 luty 2021 12:53 Łukasz Mertin