Projekt uchwały w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2021 roku";

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy;

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa dróg gminnych;

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2021 rok;

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Piątnica a Miastem Łomża na powierzenie prowadzenia przez Miasto Łomża zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Piątnica.

Projekty dostępne są w portalu Baza Aktów Własnych pod adresem: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica/tabBrowser/legislativeBodies/709/Rada-Gminy-Piątnica/1830/Kadencja-2018-2023/54105/XXVII

lub poniżej w załączeniu do pobrania.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 marzec 2021 12:00 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 marzec 2021 12:02 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 marzec 2021 12:03 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 23 marzec 2021 14:32 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 23 marzec 2021 14:33 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 09:08 Konrad Majkowski