Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piątnica wotum zaufania pdf 259.72 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Piątnica wotum zaufania pdf 255.76 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa. pdf 284.67 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości. pdf 403.60 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątnica pdf 1.85 MB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piątnica absolutorim. pdf 282.52 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres. pdf 282.52 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddadanie w dzierżawę pdf 283.54 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pdf 283.37 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie zartwierdzenia sprawozdania finansowego pdf 266.94 KB Łukasz Mertin
Projekt w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających chara pdf 340.79 KB Konrad Majkowski
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi pdf 262.62 KB Konrad Majkowski
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa dróg gminnych pdf 290.55 KB Konrad Majkowski
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego pdf 281.13 KB Konrad Majkowski
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy pdf 1,011.79 KB Konrad Majkowski
Projekt zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przec pdf 273.72 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 czerwiec 2022 14:02 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 czerwiec 2022 11:05 Konrad Majkowski