Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piątnica wotum zaufania pdf 261.19 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Piątnica wotum zaufania pdf 255.69 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie powołania Zepołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych pdf 315.37 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania ... pdf 505.81 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie informacji o przebiegu ... pdf 319.91 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piątnica absolutorium ... pdf 282.35 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę ... pdf 275.95 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie ... pdf 1.07 MB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ... pdf 267.11 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy pdf 1.05 MB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 pdf 3.62 MB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentayzacyjnej Mienia Komunalnego pdf 330.41 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie ‪wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego ... pdf 332.33 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy pdf 230.74 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątnica pdf 268.79 KB Łukasz Mertin
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 czerwiec 2023 09:39 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 czerwiec 2023 12:22 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 czerwiec 2023 11:48 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 czerwiec 2023 09:05 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 20 czerwiec 2023 09:05 Łukasz Mertin