Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2024 rok pdf 420.31 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy ... pdf 338.83 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego .. pdf 324.59 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego program pdf 336.58 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” ... pdf 562.20 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033 pdf 3.55 MB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2024 rok pdf 1.32 MB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2024 rok pdf 444.88 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2024 rok pdf 825.46 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu pdf 324.83 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „ Karta Seniora Gminy Piątnica” pdf 258.05 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych ... pdf 331.62 KB Łukasz Mertin
Projekt uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Piątnica ... zipx 227.73 KB Łukasz Mertin
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 11:27 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 11:29 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 11:30 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 11:31 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 13:15 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 grudzień 2023 13:43 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 grudzień 2023 13:45 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
czwartek, 14 grudzień 2023 13:46 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
czwartek, 14 grudzień 2023 13:54 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 grudzień 2023 09:20 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 19 grudzień 2023 09:20 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 grudzień 2023 08:16 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 20 grudzień 2023 12:50 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 20 grudzień 2023 14:33 Łukasz Mertin