UCHWAŁA NR 101/XVI/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

UCHWAŁA NR 102/XVI/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2020 roku";

UCHWAŁA NR 103/XVI/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 104/XVI/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

UCHWAŁA NR 105/XVI/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

UCHWAŁA NR 106/XVI/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 9 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania.

 

Uchwały dostępne do pobrania poniżej w załączeniu.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 101/XVI/2020 pdf 115.35 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 102/XVI/2020 pdf 243.91 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 103/XVI/2020 pdf 324.69 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 104/XVI/2020 pdf 126.04 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 105/XVI/2020 pdf 280.11 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 106/XVI/2020 pdf 119.72 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 11 marzec 2020 10:59 Konrad Majkowski