UCHWAŁA NR 107/XVII/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 108/XVII/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica;

UCHWAŁA NR 109/XVII/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy;

UCHWAŁA NR 110/XVII/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

UCHWAŁA NR 111/XVII/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

UCHWAŁA NR 112/XVII/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica w części obrębu geodezyjnego Kisielnica;

UCHWAŁA NR 113/XVII/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica w części obrębów ewidencyjnych: Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie, Krzewo;

UCHWAŁA NR 114/XVII/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

UCHWAŁA NR 115/XVII/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

UCHWAŁA NR 116/XVII/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania wniosku Radnej Rady Gminy Piątnica z dnia 6 kwietnia 2020 r. Wójtowi Gminy Piątnica zgodnie z właściwością.

 

Uchwały dostępne do pobrania poniżej w załączeniu.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 107/XVII/2020 pdf 282.71 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 108/XVII/2020 pdf 476.73 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 109/XVII/2020 pdf 912.11 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 110/XVII/2020 pdf 119.03 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 111/XVII/2020 pdf 5.94 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 112/XVII/2020 pdf 678.44 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 113/XVII/2020 pdf 2.26 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 114/XVII/2020 pdf 114.34 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 115/XVII/2020 pdf 114.90 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 116/XVII/2020 pdf 212.98 KB Konrad Majkowski