UCHWAŁA NR 123/XIX/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piątnica wotum zaufania;

UCHWAŁA NR 124/XIX/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2019 rok;

UCHWAŁA NR 125/XIX/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piątnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2019 rok;

UCHWAŁA NR 126/XIX/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa dróg gminnych;

UCHWAŁA NR 127/XIX/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

UCHWAŁA NR 128/XIX/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku” za okres 2017-2018;

UCHWAŁA NR 129/XIX/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piątnica w roku szkolnym 2020/2021;

UCHWAŁA NR 130/XIX/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy oraz utworzenia Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy i nadania statutu;

UCHWAŁA NR 131/XIX/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy;

UCHWAŁA NR 132/XIX/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031;

UCHWAŁA NR 133/XIX/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 134/XIX/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Piątnica, położonej w miejscowosci Żelechy.

 

Uchwały zamieszczono poniżej w załączeniu.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 123/XIX/2020 pdf 121.33 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 125/XIX/2020 pdf 129.87 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 126/XIX/2020 pdf 146.80 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 127/XIX/2020 pdf 681.08 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 129/XIX/2020 pdf 114.24 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 131/XIX/2020 pdf 662.62 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 132/XIX/2020 pdf 3.40 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 133/XIX/2020 pdf 10.09 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 128/XIX/2020 pdf 980.72 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 134/XIX/2020 pdf 118.93 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 124/XIX/2020 pdf 121.53 KB Konrad Majkowski (administracja)
UCHWAŁA NR 130/XIX/2020 pdf 123.23 KB Konrad Majkowski (administracja)
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 02 wrzesień 2020 10:19 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 02 wrzesień 2020 10:23 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 02 wrzesień 2020 10:25 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 02 wrzesień 2020 10:26 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 02 wrzesień 2020 10:26 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 02 wrzesień 2020 10:27 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02 wrzesień 2020 10:28 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02 wrzesień 2020 10:29 Konrad Majkowski (administracja)