UCHWAŁA NR 148/XXIV/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piątnica na lata 2021-2025;

UCHWAŁA NR 149/XXIV/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021";

UCHWAŁA NR 150/XXIV/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok podatkowy 2021;

UCHWAŁA NR 151/XXIV/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego;

UCHWAŁA NR 152/XXIV/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021- 2025;

UCHWAŁA NR 153/XXIV/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

UCHWAŁA NR 154/XXIV/2020 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2021 rok;

 

Uchwały dostępne poniżej w załączeniu.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 148/XXIV/2020 pdf 954.32 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 149/XXIV/2020 pdf 825.60 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 150/XXIV/2020 pdf 273.37 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 151/XXIV/2020 pdf 275.03 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 152/XXIV/2020 pdf 4.48 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 153/XXIV/2020 pdf 273.61 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 154/XXIV/2020 pdf 452.19 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 11 grudzień 2020 12:06 Konrad Majkowski