UCHWAŁA NR 157/XXVI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031;

UCHWAŁA NR 158/XXVI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2021 rok;

UCHWAŁA NR 159/XXVI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;

UCHWAŁA NR 160/XXVI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

UCHWAŁA NR 161/XXVI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piątnica na lata 2021-2025;

UCHWAŁA NR 162/XXVI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

UCHWAŁA NR 163/XXVI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

UCHWAŁA NR 164/XXVI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

UCHWAŁA NR 165/XXVI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;

UCHWAŁA NR 166/XXVI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji;

UCHWAŁA NR 167/XXVI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2021 rok;

UCHWAŁA NR 168/XXVI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2021 rok;

UCHWAŁA NR 169/XXVI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa dróg gminnych;

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 157/XXVI/2021 pdf 3.69 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 158/XXVI/2021 pdf 1.15 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 159/XXVI/2021 pdf 511.66 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 160/XXVI/2021 pdf 451.09 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 161/XXVI/2021 pdf 176.88 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 162/XXVI/2021 pdf 182.83 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 163/XXVI/2021 pdf 266.41 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 164/XXVI/2021 pdf 158.55 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 165/XXVI/2021 pdf 198.09 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 166/XXVI/2021 pdf 218.83 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 167/XXVI/2021 pdf 208.20 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 168/XXVI/2021 pdf 446.26 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 169/XXVI/2021 pdf 164.40 KB Konrad Majkowski