UCHWAŁA NR 170/XXVII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa dróg gminnych;

UCHWAŁA NR 171/XXVII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

UCHWAŁA NR 172/XXVII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2021 roku";

UCHWAŁA NR 173/XXVII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

UCHWAŁA NR 174/XXVII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy;

UCHWAŁA NR 175/XXVII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

UCHWAŁA NR 176/XXVII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

UCHWAŁA NR 177/XXVII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

UCHWAŁA NR 178/XXVII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2021 rok;

UCHWAŁA NR 179/XXVII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Piątnica a Miastem Łomża na powierzenie prowadzenia przez Miasto Łomża zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Piątnica.

 

Uchwały w formacie XML dostępne są na naszym portalu do publikacji aktów prawnych:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica/tabBrowser/legislativeBodies/709/Rada-Gminy-Piątnica/1830/Kadencja-2018-2023/54105/XXVII

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 170/XXVII/2021 pdf 167.88 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 171/XXVII/2021 pdf 692.96 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 172/XXVII/2021 pdf 254.69 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 173/XXVII/2021 pdf 1.11 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 174/XXVII/2021 pdf 821.44 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 175/XXVII/2021 pdf 155.05 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 176/XXVII/2021 pdf 156.86 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 177/XXVII/2021 pdf 158.22 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 178/XXVII/2021 pdf 211.34 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 179/XXVII/2021 pdf 577.97 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 30 marzec 2021 11:29 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 marzec 2021 11:32 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 marzec 2021 11:33 Konrad Majkowski