UCHWAŁA NR 180/XXIX/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów;

UCHWAŁA NR 181/XXIX/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy;

UCHWAŁA NR 182/XXIX/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych;

UCHWAŁA NR 183/XXIX/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 7 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;

Uchwały w formacie PDF dostępne poniżej w załączeniu.

Uchwały w formacie XML dostępne są na naszym portalu do publikacji aktów prawnych:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica/tabBrowser/legislativeBodies/709/Rada-Gminy-Piątnica/1830/Kadencja-2018-2023/54773/XXIX

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 180/XXIX/2021 pdf 714.93 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 181/XXIX/2021 pdf 549.62 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 182/XXIX/2021 0 bytes Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 183/XXIX/2021 0 bytes Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 07 maj 2021 14:59 Konrad Majkowski