UCHWAŁA NR 185/XXXI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piątnica wotum zaufania;

UCHWAŁA NR 186/XXXI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2020 rok;

UCHWAŁA NR 187/XXXI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piątnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2020 rok;

UCHWAŁA NR 188/XXXI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

UCHWAŁA NR 189/XXXI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

UCHWAŁA NR 190/XXXI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie;

UCHWAŁA NR 191/XXXI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy;

UCHWAŁA NR 192/XXXI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piątnica na rok szkolny 2021/2022;

UCHWAŁA NR 193/XXXI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji;

UCHWAŁA NR 194/XXXI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu;

UCHWAŁA NR 195/XXXI/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania według właściwości skargi mieszkańca Gminy Piątnica.

 

Uchwały w formacie PDF dostępne poniżej w załączeniu.

Uchwały w formacie XML dostępne są na naszym portalu do publikacji aktów prawnych: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica/

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 185/XXXI/2021 pdf 156.45 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 186/XXXI/2021 pdf 164.06 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 187/XXXI/2021 pdf 185.96 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 188/XXXI/2021 pdf 182.73 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 189/XXXI/2021 pdf 181.81 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 190/XXXI/2021 pdf 328.15 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 191/XXXI/2021 pdf 698.01 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 192/XXXI/2021 pdf 183.10 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 193/XXXI/2021 pdf 223.25 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 194/XXXI/2021 pdf 205.23 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 195/XXXI/2021 pdf 211.55 KB Konrad Majkowski