UCHWAŁA NR 196/XXXII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania Gminie Stawiski zadań Gminy Piątnica z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego;

UCHWAŁA NR 197/XXXII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Piątnica na lata 2021-2030;

UCHWAŁA NR 198/XXXII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym budynku (dawna wagownia) w Piątnicy Poduchownej stanowiącym własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 199/XXXII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy;

UCHWAŁA NR 200/XXXII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Piątnica na lata 2021 - 2022;

UCHWAŁA NR 201/XXXII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Drożęcin-Lubiejewo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 314/1;

UCHWAŁA NR 202/XXXII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy;

UCHWAŁA NR 203/XXXII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy;

UCHWAŁA NR 204/XXXII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

 

Uchwały w formacie PDF dostępne poniżej w załączeniu.

Uchwały w formacie XML dostępne są na naszym portalu do publikacji aktów prawnych: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica/

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 196/XXXII/2021 pdf 381.24 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 197/XXXII/2021 pdf 203.76 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 198/XXXII/2021 pdf 147.17 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 199/XXXII/2021 pdf 732.59 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 200/XXXII/2021 pdf 691.68 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 201/XXXII/2021 pdf 143.71 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 202/XXXII/2021 pdf 142.32 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 203/XXXII/2021 pdf 141.46 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 204/XXXII/2021 pdf 624.60 KB Konrad Majkowski