UCHWAŁA NR 229/XXXVIII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2031;

UCHWAŁA NR 230/XXXVIII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy;

UCHWAŁA NR 231/XXXVIII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 232/XXXIII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022";

UCHWAŁA NR 233/XXXVIII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

 

Uchwały dostępne poniżej w załączeniu.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 229/XXXVIII/2021 pdf 3.65 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 230/XXXVIII/2021 pdf 750.28 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 231/XXXVIII/2021 pdf 191.34 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 232/XXXVIII/2021 pdf 361.85 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 233/XXXVIII/2021 pdf 541.48 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 30 grudzień 2021 14:06 Konrad Majkowski