Uchwały dostępne poniżej w załączeniu.

 

 • UCHWAŁA NR 19/V/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031
 • UCHWAŁA NR 20/V/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2019 rok
 • UCHWAŁA NR 21/V/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 • UCHWAŁA NR 22/V/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 – 2023
 • UCHWAŁA NR 23/V/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • UCHWAŁA NR 24/V/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej Gminy Piątnica pn. „MŁODZI AKTYWNI”na lata 2019 - 2020
 • UCHWAŁA NR 25/V/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piątnica aneksu do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Łomża i Gminę Piątnica zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 1 lutego 2011 roku
 • UCHWAŁA NR 26/V/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
 • UCHWAŁA NR 27/V/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
 • UCHWAŁA NR 28/V/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2019 rok
 • UCHWAŁA NR 29/V/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 19/V/2019 pdf 687.15 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 20/V/2019 pdf 1.79 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 21/V/2019 pdf 481.13 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 22/V/2019 pdf 112.44 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 23/V/2019 pdf 110.49 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 25/V/2019 pdf 204.01 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 26/V/2019 pdf 107.30 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 27/V/2019 pdf 106.50 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 28/V/2019 pdf 203.78 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 29/V/2019 pdf 494.44 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 24/V/2019 pdf 835.68 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 01 luty 2019 12:17 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 01 luty 2019 15:17 Konrad Majkowski