UCHWAŁA NR 241/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu;

UCHWAŁA NR 242/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy;

UCHWAŁA NR 243/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie określenia Statutu Sołectwa Żelechy;

UCHWAŁA NR 244/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie określenia Statutu Sołectwa Wiktorzyn;

UCHWAŁA NR 245/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dobrzyjałowie;

UCHWAŁA NR 246/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2022 roku";

UCHWAŁA NR 247/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 248/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 249/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 250/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 251/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 252/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 89/XV/04 Rady Gminy Piątnica z dnia 25 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

UCHWAŁA NR 253/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zaopiniowania zmian w ,,Planie ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi z planem zadań ochronnych OSOP i SOOP NATURA 2000 Przełomowa Dolina Narwi";

UCHWAŁA NR 254/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica w części obrębu geodezyjnego Kisielnica;

UCHWAŁA NR 255/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032;

UCHWAŁA NR 256/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy;

UCHWAŁA NR 257/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Piątnica na lata 2021-2030;

UCHWAŁA NR 258/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy;

UCHWAŁA NR 259/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy;

UCHWAŁA NR 260/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, w szkoleniu lub ćwiczeniu;

UCHWAŁA NR 261/XL/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Piątnica oraz zasad ich wypłacania.

Uchwały dostępne do pobrania poniżej w załączeniu.

 

Uchwały są dostępne też na portalu Baza Aktów Własnych: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 241/XL/2022 pdf 304.00 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 242/XL/2022 pdf 186.18 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 243/XL/2022 pdf 427.40 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 244/XL/2022 pdf 425.77 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 245/XL/2022 pdf 181.15 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 246/XL/2022 pdf 285.16 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 247/XL/2022 pdf 182.70 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 248/XL/2022 pdf 182.24 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 249/XL/2022 pdf 182.61 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 250/XL/2022 pdf 183.81 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 251/XL/2022 pdf 182.36 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 252/XL/2022 pdf 190.26 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 253/XL/2022 pdf 965.13 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 254/XL/2022 pdf 1.85 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 255/XL/2022 pdf 3.58 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 256/XL/2022 pdf 1.09 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 257/XL/2022 pdf 3.38 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 258/XL/2022 pdf 180.03 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 259/XL/2022 pdf 179.58 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 260/XL/2022 pdf 184.21 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 261/XL/2022 pdf 196.13 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 25 marzec 2022 12:06 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 marzec 2022 12:13 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 25 marzec 2022 12:14 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 marzec 2022 12:15 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 marzec 2022 12:16 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 marzec 2022 12:17 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 marzec 2022 12:18 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 marzec 2022 12:19 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 marzec 2022 12:20 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 marzec 2022 12:21 Konrad Majkowski