UCHWAŁA NR 267/XLII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piątnica wotum zaufania;

UCHWAŁA NR 268/XLII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2021 rok;

UCHWAŁA NR 269/XLII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piątnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2021 rok;

UCHWAŁA NR 270/XLLII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso;

UCHWAŁA NR 271/XLII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piątnica na rok szkolny 2022/2023;

UCHWAŁA NR 272/XLII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Piątnica oraz jej jednostkom organizacyjnym;

UCHWAŁA NR 273/XLII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa dróg gminnych;

UCHWAŁA NR 274/XLII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy;

UCHWAŁA NR 275/XLII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 276/XLII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 277/XLII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 278/XLII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 279/XLII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 280/XLII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022;

UCHWAŁA NR 281/XLII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi.

 

Uchwały dostępne do pobrania poniżej w załączeniu.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 267/XLII/2022 pdf 184.21 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 268/XLII/2022 pdf 185.49 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 269/XLII/2022 pdf 192.33 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 271/XLII/2022 pdf 191.47 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 272/XLII/2022 pdf 251.49 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 273/XLII/2022 pdf 205.51 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 274/XLII/2022 pdf 975.58 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 275/XLII/2022 pdf 192.27 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 276/XLII/2022 pdf 192.32 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 277/XLII/2022 pdf 191.97 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 278/XLII/2022 pdf 192.40 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 279/XLII/2022 pdf 1.78 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 280/XLII/2022 pdf 199.09 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 281/XLII/2022 pdf 284.24 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 270/XLII/2022 pdf 331.39 KB Konrad Majkowski