UCHWAŁA NR 282/XLIII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

UCHWAŁA NR 283/XLIII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy;

UCHWAŁA NR 284/XLIII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica;

UCHWAŁA NR 285/XLIII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica;

UCHWAŁA NR 286/XLIII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 287/XLIII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 288/XLIII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, przy opracowaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;

UCHWAŁA NR 289/XLIII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 290/XLIII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Piątnica oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych;

UCHWAŁA NR 291/XLIII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Piątnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z nich;

UCHWAŁA NR 292/XLIII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta - pana Artura Wierzbowskiego.

 

Uchwały dostępne do pobrania poniżej w załączeniu.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 282/XLIII/2022 pdf 668.10 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 283/XLIII/2022 pdf 977.51 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 284/XLIII/2022 pdf 315.30 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 285/XLIII/2022 pdf 203.06 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 286/XLIII/2022 pdf 297.75 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 287/XLIII/2022 pdf 194.82 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 288/XLIII/2022 pdf 495.51 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 289/XLIII/2022 pdf 192.49 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 290/XLIII/2022 pdf 300.96 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 291/XLIII/2022 pdf 371.87 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 292/XLIII/2022 pdf 191.52 KB Konrad Majkowski