UCHWAŁA NR 293/XLIV/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 września 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica;

UCHWAŁA NR 294/XLIV/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy;

UCHWAŁA NR 295/XLIV/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032;

UCHWAŁA NR 296/XLIV/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Piątnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z nich;

UCHWAŁA NR 297/XLIV/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania związku ZIT i określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, przy opracowaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;

UCHWAŁA NR 298/XLIV/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Piątnica oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych;

UCHWAŁA NR 299/XLIV/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 300/XLIV/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

 

Uchwały dostępne do pobrania poniżej w załączeniu.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 293/XLIV/2022 pdf 265.20 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 294/XLIV/2022 pdf 762.81 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 295/XLIV/2022 pdf 3.58 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 296/XLIV/2022 pdf 275.64 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 297/XLIV/2022 pdf 466.81 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 298/XLIV/2022 pdf 533.75 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 299/XLIV/2022 pdf 255.29 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 300/XLIV/2022 pdf 240.51 KB Konrad Majkowski