UCHWAŁA NR 319/XLVIII/2023 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023;

UCHWAŁA NR 320/XLVIII/2023 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

UCHWAŁA NR 321/XLVIII/2023 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2023 rok Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

UCHWAŁA NR 322/XLVIII/2023 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy;

UCHWAŁA NR 323/XLVIII/2023 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Piątnica oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych;

UCHWAŁA NR 324/XLVIII/2023 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych: dzieci, młodzieży i uczniów;

UCHWAŁA NR 325/XLVIII/2023 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 326/XLVIII/2023 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 327/XLVIII/2023 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 328/XLVIII/2023 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

UCHWAŁA NR 329/XLIII/2023 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

UCHWAŁA NR 330/XLVIII/2023 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Piątnica od osób fizycznych;

UCHWAŁA NR 331/XLVIII/2023 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Piątnica od osoby fizycznej;

UCHWAŁA NR 332/XLVIII/2023 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Piątnica.

 

Uchwały dostępne do pobrania poniżej w załączeniu.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 319/XLVIII/2023 pdf 190.77 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 320/XLVIII/2023 pdf 187.42 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 321/XLVIII/2023 pdf 373.67 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 322/XLVIII/2023 pdf 886.88 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 323/XLVIII/2023 pdf 2.27 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 324/XLVIII/2023 pdf 249.28 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 325/XLVIII/2023 pdf 185.43 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 326/XLVIII/2023 pdf 252.51 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 327/XLVIII/2023 pdf 186.27 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 328/XLVIII/2023 pdf 185.62 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 329/XLVIII/2023 pdf 183.27 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 332/XLVIII/2023 pdf 249.30 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 330/XLVIII/2023 pdf 185.07 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 331/XLVIII/2023 pdf 185.09 KB Konrad Majkowski