• UCHWAŁA NR 30/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  • UCHWAŁA NR 31/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2019 roku"
  • UCHWAŁA NR 32/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot najmu oraz wyrażenie zgody na zbycie tejże nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze bezprzetargowej
  • UCHWAŁA NR 33/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica
  • UCHWAŁA NR 34/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Piątnica oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku
  • UCHWAŁA NR 35/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica
  • UCHWAŁA NR 36/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy oraz utworzenia Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy i nadania statutu
  • UCHWAŁA NR 37/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
  • UCHWAŁA NR 38/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
  • UCHWAŁA NR 39/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

 

Uchwały zamieszczono poniżej w załączeniu.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 30/VI/2019 pdf 475.37 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 31/VI/2019 pdf 211.67 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 32/VI/2019 pdf 108.92 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 33/VI/2019 pdf 202.93 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 34/VI/2019 pdf 115.20 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 35/VI/2019 pdf 116.08 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 36/VI/2019 pdf 111.12 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 37/VI/2019 pdf 106.19 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 38/VI/2019 pdf 904.55 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 39/VI/2019 pdf 4.58 MB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 28 marzec 2019 14:11 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 marzec 2019 14:16 Konrad Majkowski