Uchwały dostępne są poniżej w załączeniu oraz na portalu Aktów Prawnych:
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica/

 

UCHWAŁA NR 413/LX/2024 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy;

UCHWAŁA NR 414/LX/2024 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2024 roku";

UCHWAŁA NR 415/LX/2024 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątnicy;

UCHWAŁA NR 416/LX/2024 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;

UCHWAŁA NR 417/LX/2024 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 kwietnia 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica;

UCHWAŁA NR 418/LX/2024 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Piątnica oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych;

UCHWAŁA NR 419/LX/2024 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Piątnica od osób fizycznych.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 413/LX/2024 pdf 737.38 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 414/LX/2024 pdf 174.97 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 415/LX/2024 pdf 311.83 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 416/LX/2024 pdf 202.74 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 417/LX/2024 pdf 180.91 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 418/LX/2024 pdf 180.11 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 419/LX/2024 pdf 175.65 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 24 kwiecień 2024 12:27 Konrad Majkowski