UCHWAŁA NR 3/II/2024 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy;

UCHWAŁA NR 4/II/2024 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 5/II/2024 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego;

UCHWAŁA NR 6/II/2024 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Piątnica - pana Krzysztofa Ryszarda Kozickiego;

UCHWAŁA NR 7/II/2024 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej;

UCHWAŁA NR 8/II/2024 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych;

UCHWAŁA NR 9/II/2024 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Spraw Społecznych;

UCHWAŁA NR 10/II/2024 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

UCHWAŁA NR 11/II/2024 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 12/II/2024 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia dni i godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady.

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 3/II/2024 pdf 1.04 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 4/II/2024 pdf 181.32 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 5/II/2024 pdf 170.52 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 6/II/2024 pdf 170.72 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 7/II/2024 pdf 174.10 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 8/II/2024 pdf 174.61 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 9/II/2024 pdf 174.45 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 10/II/2024 pdf 170.35 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 11/II/2024 pdf 175.23 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 12/II/2024 pdf 174.44 KB Konrad Majkowski