• UCHWAŁA NR 48/IX/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  • UCHWAŁA NR 49/IX/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
  • UCHWAŁA NR 50/IX/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Piątnica z Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży
  • UCHWAŁA NR 51/IX/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania publiczną drogą gminną
  • UCHWAŁA NR 52/IX/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
  • UCHWAŁA NR 53/IX/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
  • UCHWAŁA NR 54/IX/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy oraz utworzenia Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy i nadania statutu
  • UCHWAŁA NR 55/IX/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica
  • UCHWAŁA NR 56/IX/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Łomża o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Piątnica i będących w zarządzie Nadleśnictwa Łomża
  • UCHWAŁA NR 57/IX/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Piątnica"
  • UCHWAŁA NR 58/IX/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica

 

Uchwały zamieszczono poniżej w załączeniu.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 48/IX/2019 pdf 108.92 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 49/IX/2019 pdf 203.43 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 50/IX/2019 pdf 106.34 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 51/IX/2019 pdf 105.97 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 52/IX/2019 pdf 107.75 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 53/IX/2019 pdf 905.94 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 54/IX/2019 pdf 203.50 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 55/IX/2019 pdf 352.95 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 56/IX/2019 pdf 1.19 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 57/IX/2019 pdf 111.68 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 58/IX/2019 pdf 211.40 KB Konrad Majkowski