UCHWAŁA NR 71/XIII/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR 72/XIII/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok podatkowy 2020

UCHWAŁA NR 73/XIII/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie wnętrza zabytkowego kościoła w Drozdowie

UCHWAŁA NR 74/XIII/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica

UCHWAŁA NR 75/XIII/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031

UCHWAŁA NR 76/XIII/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

UCHWAŁA NR 77/XIII/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

UCHWAŁA NR 78/XIII/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom i zwrotu kosztów podróży służbowych

UCHWAŁA NR 79/XIII/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2020 rok

 

Uchwały zamieszczono poniżej w załączeniu.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 71/XIII/2019 pdf 110.89 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 72/XIII/2019 pdf 106.87 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 73/XIII/2019 pdf 106.83 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 75/XIII/2019 pdf 3.71 MB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 76/XIII/2019 pdf 787.33 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 77/XIII/2019 pdf 104.41 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 78/XIII/2019 pdf 110.03 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 79/XIII/2019 pdf 184.95 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 74/XIII/2019 pdf 3.45 MB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 listopad 2019 14:27 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 29 listopad 2019 11:02 Konrad Majkowski