UCHWAŁA NR 80/XIV/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 81/XIV/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 82/XIV/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 83/XIV/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 84/XIV/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Piątnica;

UCHWAŁA NR 85/XIV/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy;

UCHWAŁA NR 86/XIV/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Piątnica na lata 2020-2023";

UCHWAŁA NR 87/XIV/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Piątnica na lata 2020-2023";

UCHWAŁA NR 88/XIV/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;

UCHWAŁA NR 89/XIV/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok";

UCHWAŁA NR 90/XIV/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piątnica, w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych;

UCHWAŁA NR 91/XIV/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2020 rok;

UCHWAŁA NR 92/XIV/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2020 rok.

 

Uchwały zamieszczono poniżej w załączeniu.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 80/XIV/2019 pdf 108.33 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 81/XIV/2019 pdf 108.19 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 82/XIV/2019 pdf 108.96 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 83/XIV/2019 pdf 108.66 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 84/XIV/2019 pdf 107.83 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 85/XIV/2019 pdf 900.62 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 86/XIV/2019 pdf 704.13 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 87/XIV/2019 pdf 360.30 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 88/XIV/2019 pdf 326.64 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 89/XIV/2019 pdf 226.83 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 90/XIV/2019 pdf 106.86 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 91/XIV/2019 pdf 205.49 KB Konrad Majkowski
UCHWAŁA NR 92/XIV/2019 pdf 503.78 KB Konrad Majkowski