Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej pn. budowa parkingu wraz z odwodnieniem na działce nr 271/4 i 271/6 w m. Dobrzyjałowo.

Ofertę – przygotowaną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego opisu – należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na wykonanie dokumentacji na budowę parkingu wraz z odwodnieniem na działce nr 271/4 i 271/6 w m. Dobrzyjałowo. w pokoju nr 8 w Urzędzie Gminy Piątnica do dnia 14 czerwca 2021 r. do godz. 12.00.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SWZ docx 279.30 KB Michał Pstrągowski
Wzór oferty docx 18.63 KB Michał Pstrągowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 09 czerwiec 2021 15:15 Michał Pstrągowski
Artykuł został zmieniony. środa, 09 czerwiec 2021 15:16 Michał Pstrągowski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 09 czerwiec 2021 15:21 Michał Pstrągowski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 09 czerwiec 2021 15:23 Michał Pstrągowski
Artykuł został zmieniony. środa, 09 czerwiec 2021 15:23 Michał Pstrągowski
Artykuł został zmieniony. środa, 09 czerwiec 2021 15:24 Michał Pstrągowski