ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej – oferty

 Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej przy ul. Stawiskowskiej 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa elementów nagłośnienia scenicznego”.

Część I - 
1. Dwudrożna kolumna aktywna RCF ART 915-A -  2 szt
2. Subwoofer aktywny RCF SUB 708-AS MK2 - 1 szt
3. Mikrofony nagłowne - zestaw bezprzewodowy (podwójny) Prodipe HEADSET B210DUO DSP UHF - 4 szt
4. Rejestrator dźwięku Tascam DR-40X - 1 szt


Część II -
1. Instrument muzyczny Yamaha SX900 - 1 szt


1) Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej – oferty:

1.1. ofertę należy przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule należy napisać: Oferta na zadanie pn. „Dostawa elementów nagłośnienia scenicznego”.

1.4. oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. oferta może obejmować część I oraz część II zamówienia

2) Wymagany termin realizacji zamówienia: Zamawiający wyznacza maksymalny termin realizacji zadania do dnia 15.12.2021r.

3) Termin płatności faktury: Zamawiający wyznacza minimalny termin płatności faktury na 14 dni.

4) Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto – 100%

Inne kryteria:  brak

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiotu niniejszego postępowania, jak również w niej nieujęte,
a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny.

5) Osobą uprawnioną do kontaktów w imieniu zamawiającego jest: Michał Pstrągowski tel. 86 215 21 63.

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

7) termin składania ofert - do dnia 08.11.2021r. godz. 10:00

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 04 listopad 2021 15:25 Michał Pstrągowski