Gmina Piątnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Roboty naprawcze nawierzchni ulic w Drozdowie po wykonaniu kanalizacji sanitarnej”
 
1) Propozycję cenową należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna w pokoju nr 8  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2022 r. do godz.1200Ofertę – przygotowaną według wzoru należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Roboty naprawcze nawierzchni ulic w Drozdowie po wykonaniu kanalizacji sanitarnej”.
 
2) Oferent którego oferta zostanie najwyżej oceniona przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru. Brak kosztorysu skutkuje odrzuceniem oferty.
 
3) Zamawiający, spośród złożonych ofert wybierze tego Wykonawcę, którego cena będzie najniższa.
 
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny.
 
5) Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny
 
 
W załączeniu:
a) wzór oferty,
b) przedmiar robót,
c) wzór umowy,
d) założenia wyjściowe,
e) lokalizacja.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Formularz oferty docx 20.65 KB Michał Pstrągowski
Kosztorys ofertowy pdf 1.99 MB Michał Pstrągowski
Przedmiar pdf 6.97 MB Michał Pstrągowski
Wzór umowy docx 26.86 KB Michał Pstrągowski
Założenia wyjściowe docx 11.58 KB Michał Pstrągowski
Lokalizacja zip 13.58 MB Michał Pstrągowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 11 maj 2022 12:20 Michał Pstrągowski