Gmina Piątnica zaprasza do złożenia propozycji cenowej na prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Piątnica i jej jednostek organizacyjnych.
 
1) Propozycję cenową należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Piątnica i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 czerwca 2023 r. do 31 maja 2026 r." w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna w pokoju nr 8  lub listownie na adres Urzędu Gminy Piątnica do dnia  19.05.2023 r. do godz. 1500.
2) Wykonawca powinien złożyć ofertę zgodnie z zaproszeniem, na formularzu ofertowym Zamawiającego (załącznik).
3) Zamawiający, spośród złożonych ofert wybierze tego Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyn.
 
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie (zapytanie ofertowe) pdf 240.93 KB Sylwia Złowodzka
Formularz ofertowy docx 15.58 KB Sylwia Złowodzka
Oświadczenie wykonawcy docx 17.17 KB Sylwia Złowodzka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 maj 2023 09:58 Sylwia Złowodzka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08 maj 2023 10:10 Sylwia Złowodzka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 maj 2023 10:13 Sylwia Złowodzka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 maj 2023 10:13 Sylwia Złowodzka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 maj 2023 10:14 Sylwia Złowodzka