Wójt Gminy Piątnica informuje, że najkorzystniejszą ofertę na wykonanie audytów energetycznych dla 6 budynków użyteczności publicznej, w związku z realizacją projektu  „Opracowanie audytów energetycznych na potrzeby przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątnica” , złożyła firma  Pracownia Projektowa J&J Spółka  z o.o. , ulica Zielona 6, 24-100 Puławy. Wykonawca zaoferował wykonanie całości przedmiotu zamówienia za kwotę 7 380 zł brutto.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12 wrzesień 2023 10:28 Sylwia Złowodzka