Wójt Gminy Piątnica informuje, że najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania (z ewentualną wymianą pieca) wraz z dostosowaniem instalacji wodociągowej i grzewczej do możliwości samodzielnego rozliczania kosztów poboru mediów przez poszczególnych najemców w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 33 w Piątnicy Poduchownej” złożyła firma JMF PROJEKT Janusz Filipkowski, ul. Zawadzka 54/37, 18-400 Łomża na kwotę 18 450,00 brutto.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 wrzesień 2023 11:14 Sylwia Złowodzka
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 wrzesień 2023 11:15 Sylwia Złowodzka