Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Świadczenie usługi obejmującej prace koparko - ładowarką na terenie gminy Piątnica”.

1) Propozycję cenową należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej "Świadczenie usługi obejmującej prace koparko - ładowarką na terenie gminy Piątnica”  w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna w pokoju nr 8 w terminie do dnia 3 czerwca 2024 r. do godz. 1100 (liczy się data wpływu do urzędu),  

2) Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem,

3) Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze tego Wykonawcę, którego oferta będzie najwyżej oceniona zgodnie z  kryteriami w zaproszeniu,

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 29 maj 2024 14:02 Robert Chrzanowski
Artykuł został zmieniony. środa, 29 maj 2024 14:26 Robert Chrzanowski