W Ó J T     G M I N Y     P I Ą T N I C A 

informuje, że przeznacza do sprzedaży w 2020 r. nieruchomości stanowiące własność Gminy Piątnica.

 

L. p.

 

Numer działki

 

Powierz.

w ha

 

Nr KW

 

Położenie

 

Opis i przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Wartość rynkowa nieruchomości

zgodnie z operatem szacunkowym

 

 

Forma sprzedaży

1.

 

202/3

0,0160

28278/1

wieś: Kisielnica

gm: Piątnica

pow: łomżyński

woj: podlaskie

Nieruchomość położona w obrębie kolonijnej zabudowy wsi Kisielnica. Kształt prostokątny wydłużony. Graniczy bezpośrednio z drogą gruntową dojazdową i działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym z obiektami towarzyszącymi. Teren płaski porośnięty roślinnością trawiastą z poniesionymi nakładami stanowiącymi odrębny przedmiot własności. 
Nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4 058,00 zł.

Sprzedaż bezprzetargowa.

2.

 

202/4

0,0120

28278/1

wieś: Kisielnica

gm: Piątnica

pow: łomżyński

woj: podlaskie

Nieruchomość położona w obrębie kolonijnej zabudowy wsi Kisielnica. Kształt nieforemny. Graniczy bezpośrednio z drogą gruntową dojazdową i działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym z obiektami towarzyszącymi. Teren  porośnięty roślinnością trawiastą  i zakrzewiony z poniesionymi nakładami stanowiącymi odrębny przedmiot własności. 
Nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3 043,00 zł.

Sprzedaż bezprzetargowa.

3.

 

300/1

0.0057

26688/4

wieś: Pęza

gm: Piątnica

pow: łomżyński

woj: podlaskie

Nieruchomość położona w zwartej zabudowie wsi Pęza. Kształt trójkątny. Graniczy bezpośrednio z drogą wiejską urządzoną i działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym Teren płaski porośnięty roślinnością trawiastą z poniesionymi nakładami stanowiącymi odrębny przedmiot własności. 
Nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1 790,00 zł.

Sprzedaż bezprzetargowa.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1, art. 35 ust. 1 ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) mija 30 kwietnia 2020 r.  

Piątnica Poduchowna, dnia 11 marca 2020 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 10 marzec 2020 14:37 Jarosław Sulkowski