W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .